Andris Grasmanis: par pārdomātiem risinājumiem sabiedriskā transporta sistēmas

Andris ir par sakārtotu un mūsdienīgu velo infrastruktūru, kas palīdz mums – jūrmalniekiem dzīvot ērti, veselīgi un zaļi! Jūrmala pēdējo 10 gadu laikā šajā ziņā ir krietni atpalikusi pat no mūsu Baltijas kaimiņiem.

Strādājot kopā ar kolēģiem no Rīgas domes un Pašazieru vilciena vadību, jau tuvākajā laikā ir jārealizē daudzu gadu garumā no ”0” punkta neizkustinātais, taču ļoti nozīmīgais sabiedriskā transporta sistēmu apvienošanas projekts gan Jūrmalā, gan Rīgā, gan citās Rīgas tuvumā esošajās pašvaldībās.

Šie uzlabojumi atļautu katram jūrmalniekam ērti, ātri un par saprātīgām izmaksām pārvietoties visas Rīgas aglomerācijas sabiedriskā transporta sistēmas robežās. Andris ir par sadarbību un pārdomātiem risinājumiem sabiedriskā transporta sistēmas uzlabošanā un attīstīšanā visu jūrmalnieku interesēs!

Mūsdienīga transporta sistēma

Mūsdienīga transporta sistēma nav iedomājama bez riteņbraucējiem. Tas ir ērts, veselīgs un lēts pārvietošanās veids, kas piedzīvo renesansi visā Eiropā. Šī situācija ir steidzami jālabo, jo jūrmalnieki ir pelnījuši tādu velo infrastruktūru, kas atļautu ērti un droši pārvietoties ar velosipēdu visā pilsētas garumā, kas nodrošinātu pārdomātu nokļūšanu visās Jūrmalas apkaimēs, sabiedriski nozīmīgās vietās, un arī līdz transporta mezgliem un dzelzceļa stacijām, kur būtu iespējams atstāt savu velosipēdu drošā novietnē un tālāk doties ar modernu vilcienu.

Sākam savā #dzīvesvietā!