Pašvaldību vēlēšanas 2021. gada 5. jūnijā

Kā, kur un kad balsot? Uzzini šeit!

Kad balsot?

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks pašvaldību vēlēšanu dienā, 5.jūnijā, būs no plkst. 7.00 līdz 20.00. Varēs izmantot arī iespēju nobalsot iepriekš.

Iepriekšējā balsošana notiks:

 • pirmdien, 31. maijā, no plkst. 16.00 līdz 20.00;
 • ceturtdien, 3. jūnijā, no plkst. 9.00 līdz 16.00;
 • piektdien, 4. jūnijā, no plkst. 13.00 līdz 20.00.

Kurš var balsot?

Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās būs Latvijas un Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem no 18 gadu vecuma, kuri bija reģistrēti dzīvesvietā attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā (izņemot Rīgu) vismaz 90 dienas pirms vēlēšanu dienas (šā gada 7. martā) vai kuriem attiecīgajā pašvaldībā pieder nekustamais īpašums.

 

 • Līdz 24. aprīlim vari pieteikties balsošanai pa pastu no ārvalstīm.
 • Līdz 27. maijam vari tiešsaistē vai klātienē mainīt savu vēlēšanu apgabalu/pašvaldību, ja Tev šajā apgabalā pieder nekustamais īpašums.

Kas ir nepieciešams?

Par balsošanas dokumentu tiek uzskatīta derīga pilsoņa pase vai personas apliecība (eID).

Šajās pašvaldību vēlēšanās pirmo reizi varēs balsot jebkurā savas pašvaldības vēlēšanu iecirknī, iecirkņa maiņa NAV jāveic.

Kur balsot?

362. vēlēšanu iecirknis

 • Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola
 • Raunas iela 7, Cēsis, Cēsu nov.
 • Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

363. vēlēšanu iecirknis

 • Firma "Cata"
 • Jāņa Poruka iela 8, Cēsis, Cēsu nov.
 • Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

364. vēlēšanu iecirknis

 • Cēsu 1. pamatskola
 • Gaujas iela 17, Cēsis, Cēsu nov.
 • Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

365. vēlēšanu iecirknis

 • Cēsu Valsts ģimnāzija
 • Leona Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu nov.
 • Nav pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

366. vēlēšanu iecirknis

 • Līgatnes novada dome
 • Spriņģu iela 4, Līgatne, Līgatnes nov.
 • Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

367. vēlēšanu iecirknis

 • Līvu bibliotēka
 • Zvārtas iela 6, Līvi, Drabešu pag., Amatas nov.
 • Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

368. vēlēšanu iecirknis

 • Amatas novada dome
 • "Ausmas", Drabešu pag., Amatas nov.
 • Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

369. vēlēšanu iecirknis

 • Amatas pagasta pārvalde
 • Egļu iela 1, Ģikši, Amatas pag., Amatas nov.
 • Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

371. vēlēšanu iecirknis

 • Vecpiebalgas pagasta pārvalde
 • "Dzērbenes pils", Dzērbene, Dzērbenes pag., Vecpiebalgas nov.
 • Nav pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

372. vēlēšanu iecirknis

 • Inešu pagasta Jauniešu centrs
 • "Magazīna", Ineši, Inešu pag., Vecpiebalgas nov.
 • Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

373. vēlēšanu iecirknis

 • Jaunpiebalgas Kultūras nams
 • Gaujas iela 2A, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov.
 • Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

374. vēlēšanu iecirknis

 • Kaives pagasta pārvalde
 • "Pagasta Dārziņi", Kaive, Kaives pag., Vecpiebalgas nov.
 • Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

375. vēlēšanu iecirknis

 • Liepas pamatskola
 • Rūpnīcas iela 12, Liepa, Liepas pag., Priekuļu nov.
 • Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

377. vēlēšanu iecirknis

 • Tautas nams
 • "Tautas Nams", Mārsnēni, Mārsnēnu pag., Priekuļu nov.
 • Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

378. vēlēšanu iecirknis

 • Nītaures pagasta pārvalde
 • "Pagasta ēka", Nītaure, Nītaures pag., Amatas nov.
 • Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

379. vēlēšanu iecirknis

 • Priekuļu vidusskola
 • Cēsu prospekts 46, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov.
 • Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

380. vēlēšanu iecirknis

 • Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestāde
 • Sporta iela 3, Jāņmuiža, Priekuļu pag., Priekuļu nov.
 • Nav pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

381. vēlēšanu iecirknis

 • Raiskuma pagasta pārvalde
 • "Pagastmāja", Raiskums, Raiskuma pag., Pārgaujas nov.
 • Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

383. vēlēšanu iecirknis

 • Tautas nams
 • Sporta iela 1, Skujene, Skujenes pag., Amatas nov.
 • Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

384. vēlēšanu iecirknis

 • Pārgaujas novada pašvaldība
 • "Iktes", Stalbe, Stalbes pag., Pārgaujas nov.
 • Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

385. vēlēšanu iecirknis

 • Straupes pagasta pārvalde
 • "Tautas Nams", Plācis, Straupes pag., Pārgaujas nov.
 • Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

386. vēlēšanu iecirknis

 • Pagasta pārvalde
 • "Nēķins", Taurene, Taurenes pag., Vecpiebalgas nov.
 • Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

387. vēlēšanu iecirknis

 • Pagasta pārvalde
 • "Kaķukrogs", Vaives pag., Cēsu nov.
 • Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

388. vēlēšanu iecirknis

 • Vecpiebalgas Kultūras nams
 • Gaismas iela 1, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pag., Vecpiebalgas nov.
 • Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

389. vēlēšanu iecirknis

 • Veselavas bibliotēka
 • "Viesturi", Veselava, Veselavas pag., Priekuļu nov.
 • Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

390. vēlēšanu iecirknis

 • Zaubes pamatskola
 • "Bērzaines", Zaube, Zaubes pag., Amatas nov.
 • Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

391. vēlēšanu iecirknis

 • Pagasta padome
 • Annas iela 4, Melnbārži, Zosēnu pag., Jaunpiebalgas nov.
 • Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

971. vēlēšanu iecirknis

 • Cēsu 2. pamatskola
 • Gaujas iela 45, Cēsis, Cēsu nov.
 • Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem