Dana Narvaiša: Par pasaules līmeņa izglītību mūsu skolās

Ja ir kāds, kura viedoklī par izglītību der ieklausīties, Dana Narvaiša ir īstā – nozares eksperte un skolotāja, kura 2015. gadā bija atzīta par vienu no labākajām pedagoģēm pasaulē.

Cēsīm, bez šaubām, ir paveicies ar Danu. Viņai ir daudzpusīga izglītība un veiksmīga pieredze vadītājas amatā organizācijās, kuru paveiktais skaidri rāda, cik jaudīga varētu būt izglītības joma mūsu valstī, ja dot zaļo gaismu mūsdienīgām idejām un teikt ardievas novecojušām metodēm.

Izglītības uzņēmuma Lielvārds Kompetences centra vadītāja, Global Teacher Prize 2016 TOP50 pedagoģe, bijusī Cēsu Jaunās skolas direktore un līderības programmas Iespējamā misija absolvente Dana Narvaiša ieskicē savu plānu, kā nākotnē jāizskatās novada skolām un izglītības piedāvājumam.

Mūsdienīgas skolas pazīmes

Pretēji šķietamajam, skola par mūsdienīgu nekļūst, vien uzslejot modernu ēku vai labiekārtojot telpas, paskaidro Dana. “Stāsts ir par procesiem, kuri notiek skolā, tās komandā un vadībā. Mūsdienīgā skolā mācās visi – arī skolotāji paši, mācoties jaunas lietas, parāda, cik tas ir aizraujoši. Mācību iestādei ir konstanti jāinteresējas un jāpēta – kā mācīt labāk. Svarīga ir arī prasme sadarboties, proti, skolas vadībai lēmumu pieņemšanā ir jāiesaista arī skolēni,” mūsdienīgas skolas piemēru apraksta Dana. 

Viņasprāt, pašvaldības uzdevums ir iedziļināties katras skolas situācijā, lai izprastu apstākļus, kuros tā darbojas, un to, kāds tieši atbalsts konkrētajā gadījumā ir nepieciešams: “Droši varu teikt, ka potenciāls ir visām mūsu novada skolām.”

Pareizu lēmumu atslēga

Dana Narvaiša uzskata, ka nākamajai Cēsu novada pašvaldībai būs jāmaina pieeja, veicot ne tikai ieguldījumus infrastruktūrā, bet ieguldījumus mācību kvalitātei: “Visi novada bērni ir mūsu bērni. Neskatoties uz to, kur novadā viņi mīt, mums ir jāgādā, lai ikvienam ir vienlīdz pieejama kvalitatīva skološanās. Es gribētu, lai nākamajos gados pašvaldības līmenī tiktu runāts nevis par atbalstu tās vai citas skolas bērniem, bet par iespējām visiem mūsu skolēniem – nākamajai paaudzei, neatkarīgi no skolas, kurā viņi mācās. Izglītības kvalitātei jābūt vienlīdz augstai viscaur novadā. Ceļš uz šādu mērķi sākas ar ikviena vajadzību izprašanu un visu pedagogu atbalstīšanu, nevis, kā ierasts, izceļot dažas skolas.”

Dana uzsver, ka izglītības darbā vitāli svarīgi ir diskusijās un lēmumu pieņemšanā iesaistīt skolu direktorus un skolotājus. “Esmu novērojusi, ka bieži vien jomai būtiskus lēmumus pieņem tie, kuriem iztrūkst skaidrības par kontekstu un ļoti vērtīgā pedagogu viedokļa,” viņa norāda. “Cēsu jaunajā novadā faktiski visās skolās ir ļoti pieredzējuši speciālisti, un, ņemot vērā viņu, starp citu, bieži arī atšķirīgos viedokļus, mums būtu iespēja pieņemt ļoti būtiskus, attīstību sekmējošus lēmumus.” Ja bērns jūtas labi skolā un viņam ir novērojama izaugsme, tas palīdz uzturēt pozitīvu vidi arī ģimenē. Mūsdienīga skola Danas uzskatā būtu solis pretī pašam galvenajam – labklājības vairošanai un kvalitatīvākai dzīvei gan skolēniem, gan novada iedzīvotājiem kopumā.