Kā dzīvosim jaunajā Cēsu novadā?

Apvienojoties 21 pagastam un 2 pilsētām, jau pavisam drīz dzīvosim jaunā un daudz plašākā Cēsu novadā.  Par novada pārvaldību savs redzējums ir apvienotā saraksta “Kustībai PAR!” un “Progresīvie” līderiem IVO RODEM un DITAI TRAPENCIEREI. Ar kandidātiem sarunājās žurnāliste Liene Lote Čemme.

Saraksta līderis Ivo Rode uzsver, ka visbūtiskākā būs efektīva un caurspīdīga pārvaldība jaunajā novadā. “Pašvaldība ir liels darba devējs, potenciāli vislabākais un tuvākais partneris gan uzņēmējam, gan ikvienam iedzīvotājam. Bet pašvaldībai ir jābūt vienkāršai, ja cilvēkam ir jautājums, viņu nevar mētāt no viena darbinieka pie otra. Pašvaldības lēmumiem ir jābūt balstītiem sabiedrības interesēs, nevis politiskajā piederībā. Iedzīvotāji ir jāiesaista lēmumu pieņemšanas procesos pēc būtības, nevis uztaisot anketu, kuras rezultāti ir paredzami un viss jau izlemts pirms tam, bet balstot lēmumus statistikā, pētījumos, iedzīvotāju vēstulēs, zvanos, godīgās aptaujās. Pašvaldība ir partneris, kurš savlaicīgi domā par iedzīvotāju darba un dzīvesvietas iespējām. Īres tirgus problēma novadā neatrisināsies pati par sevi, vecās ēkas netaps par lietojamām tāpat vien, bedres uz ceļiem maģiskā veidā neaiztaisīsies ciet, uzņēmēji pēkšņi neskries šeit reģistrēties, lauksaimnieki nekļūs par bioloģiskajiem, jo vienā naktī to nosapņos, atkritumi paši nesašķirosies, dabas un kultūras vērtības pašas sevi nenosargās. Tas ir mērķtiecīgs un sistemātisks darbs, kuram nevar pieiet vieglprātīgi. Kad pašvaldība būs sabiedrībai tuva, palielināsies uzticība un līdz ar to arī iesaiste. Aiza vai plaisa starp iedzīvotājiem un pašvaldību pati par sevi mazāka nekļūs, vajadzīgs ieguldīt daudz darba,” saka I. Rode.

         Dita Drapenciere, kas šobrīd ir domes deputāte esošajā Cēsu novadā un bilst, ka vissvarīgāk ir rast cilvēkos miera sajūtu, ka katrs pagasts tiks sadzirdēts. “Mums ir pieredze ar Vaives pagastu, kurš pievienojās Cēsīm, Manuprāt, būs svarīgi saglabāt un stiprināt vietējās pagastu pārvaldes, kurām cilvēki uzticas. Kurās ir iespēja atnākt un pateikt, ja kas ir uz sirds. Skaidrs, ka Cēsīs neuzzinās, kas notiek Zaubē vai Jaunpiebalgā, ja tur nebūs savs vietējais cilvēks, kurš aktīvi pārstāv vietējo kopienu,” uzsver D. Trapenciere. 

Savukārt I. Rode bilst, ka visām labajām lietām ir vajadzīgi resursi, īpaši finansiālie. Viņš norāda, ka viens no viņu redzējumiem, ir veidot novada Investīciju aģentūru, kas būs atbalsts ne tikai uzņēmējiem, bet arī iedzīvotājiem, kuri darbojas biedrībās un lauku saimniecībās. 

“Veidosim pašvaldībā projektu vadītāju komandu, kas spēj radīt projektus gan valsts konkursos, gan angļu valodā starptautiskos atbalsta mehānismos. Šajā aģentūrā pulcināsim stiprākos projektu vadītājus no visiem septiņiem novadiem un piesaistīsim papildspēkus. Šis, iespējams, būs veids, kā sakārtot un uzlabot pašvaldības ceļus, par ko sūdzas vietējie uzņēmēji attālākās novada vietās,” norāda I. Rode. 

D. Trapenciere skaidro, ka jaunajā Cēsu novadā tiks veidota jauna pārvalde un šī ir iespēja paskatīties no malas uz visām nepieciešamajām vajadzībām un vēlmēm, kas pašvaldībai jānodrošina un kā to vislabāk izdarīt. Nevis bīdīt esošās “iestāžu” kastītes, bet pēc būtības izvērtēt, kas ir vajadzīgs, ko darām, kas trūkst un kā to nodrošināt.

Ir skaidrs, ka pārmaiņas būs – mainās ne tikai pašvaldība, bet mainās pasaule un mainās iedzīvotāju vajadzības. Pārmaiņas parasti ir biedējošas, visiem – gan pilsētās, gan lauku teritorijās. Manuprāt, pašvaldībai būtu jāiedrošina vietējie iedzīvotāji, jāpalīdz pielāgoties pārmaiņām un atrast savu vietu jaunajā situācijā.

Abi saraksta līderi ir vienisprātis, ka būs jāattīsta arī dzīvojamais fonds dažādās novada teritorijās. Būs jādomā, kā piesaistīt jaunus speciālistus, kā motivēt pašu sabiedrību līdzdarboties un būt aktīviem.