Diāna Šika: Attīstīta un moderna infrastruktūra novadā Aktualitātes, Jaunumi, Viedokļi
17.05.2021

Diāna Šika: Attīstīta un moderna infrastruktūra novadā

Moderna un droša ceļu infrastruktūra skar ikvienu iedzīvotāju, gan gājējus, velosipēdistus, gan autovadītājus. Ceļu infrastruktūrai ir jābūt tādai, lai tā neradītu papildu riskus mazāk aizsargātajiem satiksmes dalībniekiem – gājējiem, velosipēdistiem. 

Novadā ir nepieciešams attīstīt pašvaldības teritorijas ceļu un ielu infrastruktūru, ir nepieciešams izvērtēt esošo infrastruktūru, identificēt problēmas, izstrādāt iespējamo attīstības koncepciju, definējot uzdevumus mērķu sasniegšanai, kā arī nepieciešamības gadījumā piesaistīt satiksmes drošības speciālistus un, balstoties uz ieteikumiem, izstrādāt plānu, kā uzlabot ceļu infrastruktūru, lai samazinātu ceļu negadījumu skaitu.

Īpaša vērība mazāk aizsargātajiem

Ņemot vērā mūsu klimatiskos apstākļus, tumšos rudens un ziemas periodus, atstarojošais ceļu aprīkojums ir īpaši nepieciešams. Visbiežāk ceļu satiksmes negadījumos cieš mazāk aizsargātie satiksmes dalībnieki – gājēji un velosipēdisti. Tādēļ nav pieņemami, ka ceļiem, kurus aktīvi izmanto gājēji un velo braucēji, izbūvējot automašīnu brauktuvi, nav paredzēts kājāmgājēju vai velo ceļš. 

Kā piemēru var minēt ceļa posmu uz Ulbrokas kapiem (uz ciemu Dzidriņas), kur gājēji un riteņbraucēji pārvietojas pa ceļa braucamo daļu, kas nav ne droši, ne ērti. Un tas ir tikai viens piemērs. Novadā netrūkst vietu, kur būtu jāveic ceļu infrastruktūras uzlabošana, lai iedzīvotājiem nav jāpārvietojas pa ielas braucamo daļu, radot bīstamas situācijas. 

Vairāk gaismas, vairāk drošības

Moderna un droša ceļu infrastruktūra sevī ietver ceļu seguma uzturēšanu labā stāvoklī, pārdomātu infrastruktūru, pārredzamus ceļa posmus (gan laba redzamība, gan laba ceļa uztveramība), asfaltētas ielas un apgaismojumu, ceļa norādes. Apgaismotas gājēju pārejas padara tās kājāmgājējiem un transportlīdzekļu vadītājiem drošākas. Īpaši svarīgi tas ir pie skolām un pirmsskolas izglītības iestādēm. 

Sakārtotā pilsētvidē ne mazāk svarīga ir sabiedriskā transporta pieturu vizuālā uzlabošana. Sadarbībā ar atbildīgajām institūcijām ir jāvirzās uz mērķi sabiedriskā transporta pieturas padarīt pievilcīgākas un drošākas, uzstādot nojumes, soliņus un atkritumu tvertnes un neapgaismotos ceļa posmos sabiedriskā transporta pieturas aprīkojot ar apgaismotu nojumi. 

Moderna un droša ceļu infrastruktūra ir viens no galvenajiem nosacījumiem novada attīstībai kopumā, iedzīvotāju dzīves efektivitātes nodrošināšanai, kā arī tas ir svarīgi novada ekonomikas attīstībā. Nenoliedzami, patīkamāk ir dzīvot novadā, kur ir sakārtoti ceļi un ielas, drošs ceļu tīkls starp novada apdzīvotām vietām, sakārtota pilsētvide un droša satiksme gan kājāmgājējiem, gan transportlīdzekļu vadītājiem. 

Tas viss, protams, prasa lielas finansiālas investīcijas, tādēļ, plānojot ietvju izbūvi un atjaunošanu, prioritārai ir jābūt ielas nozīmei infrastruktūras tīklā, ielas seguma nolietojumam, kājāmgājēju un satiksmes intensitātei. Es ļoti ceru, ka nākamo desmit gadu laikā novadā infrastruktūra būs pārdomāta, sakārtota un Ropažu novada iedzīvotājiem droša un draudzīga vide.

Foto: Ģirts Raģelis


Back to top